donderdag 30 augustus 2007

FUCK THE PLANET announcement

Fuck the Planet werd opgericht in het voorjaar van 2005 door beeldend kunstenaars
Riette Wanders en Rob van Betuw.
De 1e keer dat FtP zich presenteerde was ter gelegenheid van een tentoonstelling van het kabeljauwgenootschap d.d. 01-07-2005 in de Vishal te Haarlem. Daar presenteerde zij 3 werken waaronder een behang gedrukt op satijn. De begeleidende tekst werd integraal overgenomen in het artikel ‘Het armageddon is nabij’ van Maartje Somers in het cultureel supplement van het NRC Handelsblad. 05-08-2005. De tekst luidde;

“Het kabeljauwgenootschap heeft ons uitgenodigd naar aanleiding van het uitsterven van de kabeljauw tot een beeld te komen. Onze houding ten opzichte van dieren is nogal controversieel van aard, dit neemt niet weg dat wij deze gelegenheid graag benutten om onze visie hierover te ventileren..Ter bestudering van het onderwerp hebben wij een kabeljauw in zijn geheel aangeschaft. Het uiterlijk van het dier vonden wij dusdanig teleurstellend dat we dit niet onbenoemd willen laten, want goedbeschouwd is de kabeljauw een onooglijk en saai waterdier waar we weinig mee kunnen behalve opeten. In die zin begrijpen we het morele bezwaar van het uitsterven ansich niet, behalve dan dat het jammer is van de lekkernij.
Dat de hele kwestie feitelijk gaat over het niet terug kunnen draaien van een industrieel proces, vraagt in onze ogen om een decadente reactie. Onder het motto ’een uitstervend diersoort verdient een plekje aan de wand zijn wij tot een aantal behangontwerpen gekomen.
Al snel kwamen wij tot de conclusie dat er nog menig dier op de nominatie staat om in een ontwerp vast te leggen. Wij zullen ons in dit geval beperken tot de waterdieren en wel de vis in het bijzonder. Wij streven ernaar het binnenkort mogelijk te maken een behang te bestellen van de door u gekoesterde bedreigde diersoort nog voordat hij verdwenen is.”

De positieve reacties leidden ertoe dat zij bij een tentoonstelling in de Branderij te Antwerpen in 2007 een behang ontwierpen over de paling, wat in de vorm van een schaalmodel van een slaapkamer met palingbehang en kabeljauwdekbed werd uitgevoerd.

De eerstvolgende keer dat Fuck the Planet zich zal manifesteren is op 8 en 9 september op een voormalig militair terrein aan de Oude Haagse weg 51 te Amsterdam tijdens een manifestatie van de Stichting Nieuw en Meer.
FtP heeft een kraam tot zijn beschikking waar lopende projecten, politieke statements, en afkeer voor het groen elkaar zullen ontmoeten.
In aanwezigheid van de oprichters zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

-De verkiezing van de meest vervuilende kunstenaar van Nederland.
-Voor de Fuck the Planet kidz is er een mooie kleurplaat.
-Aspirant leden zich ter plekke inschrijven.
-Er zullen leuke Fuck the Planet gadges te koop zijn.

P.s. voor nominaties van meest vervuilende kunstenaar van Nederland kunt u zich inschrijven tot 1 september 2007 op riettewanders@zonnet.nl ter vermelding van meest vervuilende kunstenaar 2007

Geen opmerkingen: